เนื้อเพลง ขอให้โชคเลว Paper Planes (2023)
I wrote this song about you
‘Bout all the things that you do
ไม่ต้องไปค้นว่าเป็นใคร ไม่ต้องรู้
แต่ที่รู้คือเธอไปกับเขา

Hey, how’s it been my old friend
ได้ยินว่าเธอเริ่มชัดเจนกับคนนั้น
คนที่เคยเข้ามาเมื่อตอนเราคบกัน
คนคนนั้น
นั่นไงจำได้ป่าว

งั้นขออวยพรกับเธอครั้งสุดท้าย
มอบความยินดีไปกับความโชคร้าย

ขอให้เธอรักกันนานนาน
อยู่ในโลกของยมบาล
เพราะฉันนั้นโคตรเจ็บ โคตรเข็ด
กับคำปลอมปลอมของเธอ
ขอให้เธอรักกันดีดี
อยู่ในโลกของอเวจี
จบแล้ว
ขอให้โชคเลว

คบกันเธอไม่พอซักที
คบไปมีแต่ดูไม่ดี
I’m just not your fantasy
คบเขาคงจะพอแล้วสิ

เธอเปิดรับให้เขาเข้ามา
เธอคงคิดว่าเขาเข้าตา
เธอเลยสวมบทบาทเพื่อมาชิงเลิกก่อน

งั้นขออวยพรกับเธอครั้งสุดท้าย
มอบความยินดีไปกับความโชคร้าย

ขอให้เธอรักกันนานนาน
อยู่ในโลกของยมบาล
เพราะฉันนั้นโคตรเจ็บ โคตรเข็ด
กับคำปลอมปลอมของเธอ
ขอให้เธอรักกันดีดี
อยู่ในโลกของอเวจี
จบแล้ว
ขอให้โชคเลว

ขอให้เธอรักกันนานนาน
อยู่ในโลกของยมบาล
เพราะฉันนั้นโคตรเจ็บ โคตรเข็ด
กับคำปลอมปลอมของเธอ

ขอให้เธอรักกันนานนาน
อยู่ในโลกของยมบาล
เพราะฉันนั้นโคตรเจ็บ โคตรเข็ด
กับคำปลอมปลอมของเธอ
ขอให้เธอรักกันดีดี
อยู่ในโลกของอเวจี
จบแล้ว
ขอให้โชคเลว

จบแล้ว ขอให้โชคเลว
Comments